Verimlilik ve Teknoloji Fuarı | Ankara 09-12 Haziran 2021

Önceki Çin Baharat Konferansı | Çin Halk Cumhuriyeti 21-24 Kasım 2019
Sonraki 88. İzmir Enternasyonel Fuarı | İzmir 04-08 Eylül 2019